Vážení rodiče,

zveme vás na informační schůzku žáků budoucích 1. tříd ve školním roce 2019/2020

Kdy:  v pondělí 17. 6.  2019 v 17:00

Kde: ZŠ Hluboká nad Vltavou

Seznam přijatých a nepřijatých žáků.

Jak můžete pomoci svým dětem v rozvoji před zahájením povinné školní docházky

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - docx, pdf

Zápisní list pro rodiče - docx, pdf

Žádost o předčasný nástup - docx, pdf

Dotazník pro rodiče - docx, pdf

Sdělení MŠ - docx, pdf

Žádost o odklad - docx, pdf

Žádost o poradenské služby - docx, pdf

Žádost o potvrzení lékaře - docx, pdf

Plakát