Školní kuchyně připravuje pro děti, pracovníky školy i strávníky z řad hlubockých občanů obědy, které odpovídají zásadám zdravé výživy, jsou pestré a především splňují tzv. spotřební koš, tedy pokrývají požadavky na příjem všech nezbytných živin, důležitých pro zdravý vývoj dětí. Kuchyně každý den připravuje plnohodnotné menu, tedy polévku, hlavní jídlo, jako doplněk zeleninový nebo ovocný salát, obložené chleby, ovoce, zákusek - moučník , pudink , tvarohový krém atd. Samozřejmostí jsou nápoje studené a teplé. Porce jsou určeny věkem strávníka.

PRODEJ OBĚDŮ NA BŘEZEN 2020
STŘEDA        26.2.     7.30   -   16.00 
ČTVRTEK     27.2.    11.00   -   16.00 

PÁTEK          28.2.     7.30   -   14.00 

 

Po telefonické domluvě lze prodej uskutečnit i mimo uváděné dny a časy. 

Jídelní lístek - únor

Jídelní lístek - brezen

Seznam alergenů 

 

Cena obědů ve školní jídelně

Strávník, který dovrší ve školním roce 2017/2018 (tj. od 1.9.2017 do 31.8.2018):

11. rok - je povinen po celý tento školní rok odebírat stravu za cenu II. kategorie.

15. rok - je povinen po celý tento školní rok odebírat stravu za cenu III. kategorie.

Všichni dospělí strávníci odebírají stravu za cenu III. kategorie.

Finanční rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi musí být nejméně 2,- Kč, z toho tedy vychází ceny obědů pro všechny 3 kategorie dětí:

I. kategorie - 25,- Kč

II. kategorie - 27,- Kč

III. kategorie - 29,- Kč

 

Ceny obědů pro strávníky, kteří jsou povinni hradit si osobní a věcnou režii, vychází takto:

Důchodci - 50,-Kč

Ostatní strávníci - 60,-Kč

 

 Platby v hotovosti:

Provádí se vždy na měsíc dopředu a to dle aktuálních informací, které zveřejňujeme  na webových stránkách školy a vyvěšujeme je na dveře při vstupu do ZŠ, ŠD i jídelny.

Platby inkasem:

Stravné se odebírá na základě potvrzení o souhlasu s inkasem, také vždy měsíc dopředu. Informace o číslu účtu pro zavedení této formy náhrady dostanete na tel. čísle 387 966 151 nebo 606 121 340. Po zavedení stačí komunikovat pouze přes daná telefonní čísla.