DDM V Českých Budějovicích vypsal pro letošní školní rok zajímavé téma dějepisné olympiády - Dlouhé století se loučí (do roku 1920). Do okresního kola jsme poslali dva žáky - Annu Marii Janskou a Františka Brůhu, oba žáky 9.A. V nabité konkurenci dosáhli velmi dobrých výsledků a stali se úspěšnými řešiteli. Oběma budoucím středoškolákům gratulujeme a přejeme hodně elánu do dalšího studia.