Letošní ročník chemické olympiády je zaměřený na soli. Slovo sůl má pro chemika daleko širší význam - kromě té kuchyňské k solím patří  i různé přísady do potravin, dezinfekce, léčiva, hnojiva, stavební materiály, čistící prostředky, látky používané při výrobě skla a výbušnin, nerosty a horniny. S tématem se účastníci seznámili v teoretické (studijní) části v domácím prostředí.

Dne 4. února 2020 se konalo v Českých Budějovicích okresní kolo olympiády z německého jazyka. Za Základní školu Hluboká nad Vltavou se zúčastnily žákyně Anna Marie Janská z 9. A třídy a Barbora Síglová ze třídy 9. B. Soutěžily v kategorii II. A. Počet účastníků v této kategorii byl 20.

Barbora Síglová se umístila na 4. místě a Anna Marie Janská obsadila 10. místo.

Oběma žákyním blahopřejeme ke skvělému výsledku a udělujeme pochvalu za vzornou reprezentaci školy.

V pondělí 3. 2. 2020 se osm dívek ze sedmých tříd zúčastnilo Okresního kola ve volejbale. Turnaj se konal na ZŠ Oskara Nedbala, mezi soupeři byla samá volejbalově zkušená družstva. Po velkém boji si naše děvčata odvezla bronzové medaile.

Dne 22. ledna 2020 se konalo v Českých Budějovicích okresní kolo olympiády z českého jazyka. Za Základní školu v Hluboké nad Vltavou se zúčastnily žákyně Niké Janochová z 8. A třídy a Johana Rausová ze třídy 8. B. Oběma zákyním udělujeme pochvalu za vzornou reprezentaci školy.

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Příklady vychází z učiva matematiky a rozvíjí  prostorovou představivost či logické uvažování. 

Výsledky školního kola